Nhau thai – định nghĩa và ý nghĩa

Chúng tôi cho bạn biết Placenta là gì. Cũng kiểm tra các bài báo chúng tôi đã chuẩn bị về Placenta. Cập nhật thông tin với OK Parenting.

Nhau thai là gì

Nhau thai
Nhau thai là cơ quan trung gian kết nối thai nhi và em bé tương lai với người mẹ trong suốt quá trình mang thai. Khi phôi được làm tổ trong thành tử cung, nhau thai bắt đầu được sản xuất, được đặt và bịt kín trong thành sau của tử cung, và sẽ đi cùng thai nhi cho đến thời điểm sinh nở. Dây rốn được sinh ra từ nó , thông qua đó nó được kết nối với thai nhi, chức năng của nó là truyền chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ sang thai nhi, cũng như máu và oxy. Theo cách tương tự, cả khí cacbonic và chất thải của em bé đều được thải ra ngoài qua máu của mẹ, và chúng sẽ thải ra ngoài qua thận. Ngoài ra, nhau thai còn tổng hợp một số hormone như gonadotropin màng đệm giúp thai tiếp tục tiến lên, cơ thể mẹ thích nghi với thai nhi, bầu ngực chuẩn bị cho việc tiết sữa, đồng thời để thai nhi phát triển. Một chức năng khác mà nó đáp ứng là miễn dịch học, bảo vệ em bé khỏi sự tấn công của vi khuẩn, nhưng cũng từ sự đào thải của hệ thống miễn dịch của người mẹ. Nhau thai được sinh sau khi sinh em bé , và không được coi là một ca sinh nở hoàn thành cho đến khi ra ngoài cơ thể mẹ.