Selectivity – kahulugan at kahulugan

Sinasabi namin sa iyo kung ano ang Selectividad. Sumangguni din sa mga artikulong inihanda namin sa Selectivity. Manatiling may kaalaman sa OK Parenting.

Ano ang Selectivity

Selectivity
Set ng mga pagsusulit na ginawa sa Spain ng iba’t ibang mga paksa parehong pangkalahatan (Wika, Matematika, Wika, …) at partikular (Chemistry, Biology, Economics, Technical Drawing, Art, …) upang ma-access ang Unibersidad.