Placenta previa – kahulugan at kahulugan

Sinasabi namin sa iyo kung ano ang Placenta previa. Suriin din ang mga artikulong inihanda namin sa Placenta previa. Manatiling may kaalaman sa OK Parenting.

Ano ang Placenta previa

Nakaraang inunan
Ang placenta previa ay tumutukoy sa isang problema sa pagbubuntis na nangyayari kapag ang inunan ay puro sa ibabang bahagi ng matris. Depende sa mas marami o mas kaunting sakop ng cervix o cervix, pinag-uusapan natin ang kabuuan, bahagyang o marginal na placenta previa. Ito ay isa sa mga komplikasyon ng pagbubuntis, dahil ito ay humahadlang sa pagbubukas ng matris at pinipigilan o hadlangan ang natural na paglabas ng fetus. Ito ay kadalasang nangyayari sa ikalawa o ikatlong trimester ng pagbubuntis at maaaring magdulot ng pagdurugo sa buntis sa panahon ng panganganak. Maaari itong matukoy sa pamamagitan ng ultratunog, bagaman ang isa sa mga senyales ng babala ay walang kasamang pagdurugo sa ari. Hindi ito magagamot, ngunit nangangailangan ito ng naka-iskedyul na cesarean section upang maipanganak ang sanggol at maiwasan ang pagdurugo sa ina sa panahon ng panganganak. Kung ang pagdurugo ng vaginal sa panahon ng pagbubuntis ay napakabigat, maaaring kailanganin ang emergency cesarean section.