Våt lunga – definition och betydelse

Vi berättar vad som är fuktig lunga. Se även artiklarna som vi har förberett om Humid Lung. Håll dig informerad med OK Parenting.

Vad är fuktig lunga

Fuktig lunga
Övergående takypné hos nyfödda , även känd som våt lunga , är ett tillfälligt tillstånd eller störning med liten marginal eller varaktighet, eftersom det bara förekommer hos nyfödda, i en andel av 1 eller 2 procent av alla födslar. För det mesta är det vanligtvis relaterat till för tidigt födda födslar, de som föds med kejsarsnitt och när mamman är diabetiker eller har konsumerat många smärtstillande medel under graviditeten. Som namnet antyder, varar denna störning under en kort tid, mindre än 24 timmar, och beror på att en vätska som produceras av fostrets lungor när den är inne i livmodern, hjälper dem att utvecklas bättre, alltså vid födseln tidigare där. är fortfarande en del av denna vätska inuti. Den nyföddas lungor absorberar och tar bort den återstående vätskan naturligt. Dess huvudsakliga manifestation är snabb andning, mer än 40 eller 60 andetag per minut. Behandlingen består i att på konstgjord väg tillföra barnet syre, den pågår vanligtvis i 3 dagar , tills vätskan absorberas av lungorna, och den orsakar inga följdsjukdomar eller några hälsokonsekvenser.