Kikhosta – definition och betydelse

Vi berättar vad kikhosta är. Kolla även artiklarna vi har förberett om kikhosta. Håll dig informerad med OK Parenting.

Vad är kikhosta

Kikhosta
Kikhosta är en infektionssjukdom i luftvägarna som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Till en början liknar den en vanlig förkylning, kännetecknad av rinnande näsa, mild hosta, nysningar och låg feber. Men efter cirka 10 dagar uppträder dess mest karakteristiska symptom, vilket är en kramphosta när du tar luft för att andas , särskilt när cirka 10 dagar har gått sedan infektionen. Det förekommer mest hos barn och är sällsynt hos spädbarn under 6 månader eller vuxna. Dessa episoder, som inträffar under sex veckor, kan orsaka kvävning och kräkningar, vilket leder till döden i ett litet antal fall , särskilt hos små barn och spädbarn. För närvarande finns det vacciner som förhindrar det, med tanke på hur mycket smittsam sjukdomen är. Dessutom sprids det lätt genom luften, på grund av hostan hos personen som lider av det.