Placenta previa – definitie en betekenis

We vertellen je wat Placenta previa is. Raadpleeg ook de artikelen die we hebben opgesteld over Placenta previa. Blijf op de hoogte met OK Parenting.

Wat is Placenta previa?

Vorige placenta
Placenta previa verwijst naar een probleem tijdens de zwangerschap dat optreedt wanneer de placenta zich in het onderste deel van de baarmoeder concentreert. Afhankelijk van of de baarmoederhals meer of minder bedekt is, wordt dit een totale, gedeeltelijke of marginale placenta previa genoemd. Het is een van de complicaties van de zwangerschap, omdat het de opening van de baarmoeder belemmert en de natuurlijke uitgang van de foetus verhindert of belemmert. Het komt meestal voor in het tweede of derde trimester van de zwangerschap en kan tijdens de bevalling bloedingen veroorzaken bij de zwangere vrouw. Het kan worden gedetecteerd door middel van echografie, hoewel een van de waarschuwingssignalen niet-begeleide vaginale bloedingen zijn. Het kan niet worden behandeld, maar het vereist wel een geplande keizersnede om de baby te baren en bloedingen bij de moeder tijdens de bevalling te voorkomen. Als vaginale bloedingen tijdens de zwangerschap erg hevig zijn, kan een spoedkeizersnede noodzakelijk zijn.