Klady a zápory – výhody a nevýhody mít jen jedno dítě

Jaké jsou výhody a nevýhody být jedináčkem?
Jaké jsou výhody a nevýhody být jedináčkem?

Když přemýšlíme o založení rodiny, mnohokrát chceme mít děti. Mnoho párů dnes preferuje mít pouze jeden, protože to vyžaduje čas a peníze, které ne vždy máme k dispozici . Při úvaze o blahu našeho nejmenšího však musíme vzít v úvahu výhody i nevýhody jedináčka.

Výhody jediného dítěte

To, že máme v rodině jen jedno dítě, zaručuje, že veškerý čas, který máme k dispozici, můžeme věnovat výhradně jemu. Navíc se nebude muset dělit o své hračky ani o rodiče, takže nebude mít tyto typy rvaček doma . Tím, že nemají sourozence, se kterými by mohli sdílet své zkušenosti, budou jistě rodičům více důvěřovat a propojení rodičů s dítětem je větší.

Nebude žárlit ani se dělit o své hračky

Mezi sourozenci nebude žádná žárlivost ani srovnávání, což bude velmi pozitivní pro jejich sebevědomí, protože se zamilují a přijmou sami sebe jako individualitu, aniž by si museli myslet, že jsou méněcenní než jejich sourozenci . Samota jediného dítěte ve vašem domě vás může učinit společenštějšími a touhou mít skutečné přátele, protože budete muset mít s někým takové spojení, jako by to dělali sourozenci.

Jedináček bude potřebovat více pozornosti svých rodičů
Jedináček bude potřebovat více pozornosti svých rodičů

Nevýhody jediného dítěte

Mít sourozence je velmi pozitivní, protože pomáhá dětem naučit se sdílet, ztrácet a že ne vždy budou mít vše, co chtějí. Jedináček, který je jediným dítětem v domě, se může cítit hodně osamělý. Rodiče mu mohou dělat společnost a naslouchat mu, když to potřebuje, ale mít sourozence v podobném věku jako vy nebo ve stejné situaci našim dětem výrazně pomůže .

Ve většině případů je jedináček zvyklý mít věci snadno, nemusí o ně bojovat ani vynakládat velké úsilí. Je jediným dítětem v domě a rodiče ho nedobrovolně zavalí svými projevy náklonnosti, díky čemuž dítě uvěří, že by se k němu v tomto životě měli všichni chovat dobře a že věcí lze snadno dosáhnout. Přestože jde o zobecnění a neděje se tak ve všech případech, rozhodneme-li se mít v rodině pouze jedno dítě, je důležité, abychom ho příliš nerozmazlovali .

Bude potřebovat více pozornosti od rodičů, ale bude společenštější

Pokud je jedináčkem odloučených rodičů, může se cítit hodně osaměle, proto je nejlepší, když s ním nebo s ostatními členy rodiny trávíme volný čas, aby se vždy cítil doprovázen a milován .

Čas strávený se svými sestřenicemi nebo přáteli vám pomůže pochopit hodnotu přátelství, sdílení a nebýt středem pozornosti u vás doma. Jako výhodu jsme jmenovali nutnost socializace, abychom se necítili sami, ale to se nestává vždy u všech dětí, některé budou na tuto samotu žárlit. Pokud se to jako rodiče stane, měli bychom své dítě povzbuzovat, aby sdílelo svá dobrodružství a emoce, protože i když je jediným dítětem v rodině, neznamená to, že by mělo být samo .

Je to nejideálnější situace pro štěstí vašeho dítěte?
Je to nejideálnější situace pro štěstí vašeho dítěte?

Další nevýhodou je, že dítě bude vyžadovat více pozornosti od rodičů, protože nebudou mít doma sourozence, se kterým by si ve volném čase hrálo. Stejně tak se s ním nebudete moci podělit o povinnosti nebo zážitky, které prožíváte v mládí, protože i když budete rodičům důvěřovat, věk bude velmi odlišný a oni vás nebudou schopni chápat stejně . To, že nemáme sourozence, znamená i to, že náš syn nebude mít švagrové ani nemůže být nikdy strýcem, takže se rodina stále zmenšuje a on také ztratí možnost prožívat takové pozitivní zážitky a rodinné vztahy.

A konečně, musíte vzít v úvahu všechny výhody a nevýhody mít pouze jedno dítě a zjistit, zda je to to, co nejlépe vyhovuje vaší situaci, nebo co si myslíte, že bude vaše dítě šťastnější po celý jeho život .